Salgs- og leveringsbetingelser
!

 

Salgs- og leveringsbetingelser

Læs venligst vores salgs- og leveringsbetingelser for du bruger Asneh.com. Da salgs- og leveringsbetingelser kan blive ændret fra tid til anden (fx i forbindelse med nye lovændringer, for at imødekomme ny teknologisk udvikling, ændring i forretninsmodel etc.) tilråder vi, at du tjekker den sektion regelmæssigt.

Hvem kan handle hos os

For at kunne handle hos Asneh.com skal du:

  • være 18 år eller derover
  • i besiddelse af et gyldigt kredit- eller debitkort som vi eller vores samarbejdspartnere accepterer.
  • i besiddelse af en gyldig leveringsadresse, vær opmærksom på, at vi ikke leverer til postbokse, da der skal skrives under for modtagelsen.

Priser og moms

Alle priser er listet i Euro og i danske kroner. Din betalingsvaluta afhænger af din leveringsadresse. Alle priser er inklusiv moms, men ikke forsendelsesomkostninger, som vil blive tilføjet den endelige udregning før du afgiver dit tilbud.

Vi gør vores ypperste for at undgå fejl (fx stavefejl, ukorrekt produktinformation eller priser) på vores site, men hvis vi opdager en fejl før shipping af din ordre vil vi kontakte dig. Hvis det gælder, at prisen er lavere end fremført på vores site, da debiterer vi det mindre beløb fra din konto og fortsætter med at forsende ordren, hvis prisen er højere eller ved andre ukorrektheder og fejl vil vi kontakte dig.

Accept af salg og retten til at afslå tilbud.

Når du har afgivet en ordre til os, vil du modtage en email som bekræfter modtagelsen af dit tilbud; dette er ikke en accept af din ordre, men bekræftelse af modtagelse. Medmindre du annullere din ordre, vil accept af din ordre og opfyldelse af kontrakten mellem dig og Asneh blive udført det øjeblik vi emailer dig og bekræfter, at orderen er blevet sendt afsted. Kontrakten vil være på engelsk, medmindre forsendelsen er til Danmark, i så fald vil den være på dansk.

Vi forbeholder os retten til at nægte din ordre eller annullere orderen uden at blive holdt ansvarlig for kompensation eller omkostninger under følgende omstændigheder:

  • Hvis afgivede betalingsinformationer er ukorrekte eller ikke kan verificeres
  • Hvis der risiko for kortmisbrug eller involvering af illegale aktiviteter
  • Hvis du ikke er berettiget til at handle hos Asneh.com af en eller flere af de årsager som er nævnt i Hvem kan handle hos os
  • Produktet er udsolgt eller det ikke lever op til vores kvalitetsstandarder

Vi forbeholder os retten til at afvise eller annullere en ordre uden at være forpligtigede til at afgive en begrundelse. Hvis en ordre bliver afvist eller annulleret vil vi kontakte dig enten per telefon eller per email.

Annulering af din ordre

Hvis du er bosiddene i EU under Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000, har du ret til at annullere din ordre under forudsætning af, at du skriftligt meddeler det til os inden for 7 arbejdsdage efter modtagelsen. Du kan annullere en ordre ved at senden en email til asneh@asneh.com Hvis ordren ikke er blevet behandlet på annulleringstidspunkten vil du modtage en bekræftigelse af annulleringen. Hvis orderen er blevet behandlet og beløbet trukket på din konto, men endnu ikke afsendt vil vi stoppe ordren og tilbagebetale dig via samme kanal som du har betalt.  Hvis ordren er blevet sendt afsted, vil en annullering blive behandlet som en returnering (se Returnering af varer).

Adgang til din ordre

Vi gemmer alle salgsaftaler inklusiv dit tilbud og vores accept af dit tilbud. Vi anbefaler, at du gemmer disse dokumenter idet du ikke vil have mulighed for at få adgang til dem senere i forløbet. Når orderen er sendt afsted informerer vi dig om forsendelsesnummeret, så du har mulighed for at følge din ordre.

 

 

Reklamation ved fejlbehæftigede varer

Vi foretager kvalitetstjek af hver eneste vare før afsendelse for at minimere risikoen for afsendelse af varer med fejl. En vare har fejl, hvis de modtages i beskadiget tilstand eller hvis en produktionsfejl opstår inden for 6 måneder efter køb af varen. Varer som er beskadigede af normal brug og slidtage, eller som resultat af uansvarlig behandlig er ikke at betragte som fejlbehægtiget.

Hvis du ønsker at ombytte en vare istedet for at få den refunderet kan vi kun ombytte produktet til det samme produkt i samme størrelse, forudsat at varen stadig findes på lager. Hvor det er muligt, vil vi tilbyde at reparere varen. Hvis varen ikke kan repareres og det samme produkt ikke længere er tilgængeligt, er du berettiget til fuld tilbagebetaling.

 Farvegengivelse

Vi gør os stor umage for at varene på vores site er gengivet i farver så tæt på den originale som muligt, men eftersom der er forskel på computer monitors kan vi ikke garantere, at den farve du ser på din skærm er helt korrekt.

Ansvarsfraskrivelse

Asneh er kun ansvarlig for skader såfremt disse er direkte resultat af bevidst kontraktbrud fra vores side. Hvis aktiviteter på Asneh.com har medført skader, er vi kun ansvarlige for skader på Asneh produkter samt rimelige og verificerbare omkostninger afholdt af dig for at kunne identificere årsag og omfang af skader som er forårsagede af vores kontraktbrud.

Asneh kan ikke holdes ansvarlige for skader som forårsagede af trejdeparts brug af vores produkter. Ej heller kan vi holdes ansvarlige i tilfælde af inkorrekt brug af vores produkter. Vi er ikke ansvarlige for skader forårsagede af ukorrekte eller manglende oplysninger på vores site. Vores kunders sikkerhed er meget vigtig for os og vi gør vores bedste for at tage vare på dine personlige oplysninge, men det er desværre aldrig muligt at garantere 100% fejlsikret sikkerhed når det omhandler omgang med information og onlinebetaling, derfor heller ikke for Asneh (se Betalingssikkerhed samt Fortrolighed og cookie politik).

Vi er ikke ikke ansvarlige for tab ikke forårsagede af vores forsættelige forsømmelighed eller grov uagtsomhed, indirekte tab som er bivirkning af det direkte tab eller skade og som ikke var rimelig forudsebar af dig eller os. Ej heller er vi kan vi holdes ansvarlige for ikke at leve op til forpligtigeler  Salgs- og leveringsbetingelser i tilfælde hvor dette skyldes hændelser uden for vores rimelige kontrol.

Hvis Asneh bryder Salgs- og leveringsbetinglserne, kan vi kun holdes ansvarlige for tab, som er direkte tab og rimeligt forudsebare konsekvenser af sådanne brud. Tab er forudsebare i for eksempel tilfælde, hvor de med rimelighed kunne forudses af dig og Asneh på ordretidspunktet og Asneh afsendte orderen. Vi kan kun holdes ansvarlige for tab op til 100 % af den totale værdi af varer købt.

Hvis du bryder Salgs- og leveringsbetingelser

På vores anmodning medgiver du at skulle fuldt ud kompensere os, forsvarer os og holde Asneh, dets ansatte, dets agenter og leverandører skadeløse og asnsvarsfri fra alle skader, udgifter og tab inklusiv juridiske omkostninger, der skyldes nogen form for brud af salgs- og leveringsbetingelser af dig, inklusiv brug af denne site og din internetkonto af trejdepart som forårsaget af dine handlinger eller mangel på handliger. Hvis du bryder salgs- og leveringsbetingelser og vi ikke skrider til handling imod dig, da er vi stadig berettigede til at gøre brug af vores rettigheder og redskaber i enhver anden situation, hvor du bryder salgs- og leveringsbetingelserne.

Ophavsrettigheder

Al information på Asneh.com samt emails er ejes af Asneh og må ikke i nogen form blive gengivet, distribueret, ændret eller kopieret af trejdepart uden skriftlig samtykke fra Asneh. Dette site er til dit personlige brug og ikke i kommerciel øjemed, og må ikke bruges i original eller ændret form til kommercielt formål uden skriftlig samtykke fra Asneh.